Historie

MATEŘSKÉ A OTCOVSKÉ CENTRUM POHODY vzniklo iniciativou několika maminek v říjnu 2001 v Malešicích. Jarmila P. a Mgr. Jana Š. jsou jedny z nich. Občanské sdružení bylo zaregistrováno 1. listopadu 2001 na Ministerstvu vnitra.

První roky se maminky s batolícími se dětmi scházely v MŠ Troilova, poté v MŠ Hřibská. Pronajaté prostory ale neumožňovaly rozvoj činnosti sdružení. A tak po odmlce a delším Jarmilině hledání byly v létě 2005 nalezeny prostory v činžovním domě a pro množství jablíček před prahem pojmenovány byly JABLÍČKOV. Celý srpen maminky, tátové a jiní příbuzní obnovovali a zkrášlovali zanedbané prostory. Rekonstruovány byly na vlastní náklady. Krásnými obrázky ozdobila zeď Martina M., která se dosud stará o grafické potřeby sdružení.

Otvírali jsme 19. října 2005, to je Den Jablíčkova! Až do roku konce roku 2006 jsme měli peníze pouze na nájem a materiální potřeby. Na rok 2007 se nám však poprvé podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, takže jsme konečně mohli zaplatit dobrou práci lektorek a lektorů. Podporovala nás také Městská část Praha 10. Děkujeme. Bez Vaší iniciativy a obětavosti by ale Jablíčkov nebyl tak pestrý, možná by i zanikl. Díky, že přicházíte s nápady a s pomocí. Potřebujeme Vás!

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.