O nás

Za rodinným centrem Jablíčkov stojí občanské sdružení Mateřské a otcovské centrum pohody, nezisková organizace, působící již 18 let na Praze 10. 

Původně byl Jablíčkov založený jako mateřské centrum, prostor kde se mohly scházet a vzájemně inspirovat rodiny s malými dětmi z Prahy 10.

Zakládající osobou byla paní Jarmila Poslední, které za to patří veliký dík.

Postupně se Jablíčkov stal centrem služeb pro rodinu - volnočasových, vzdělávacích, poradenských. 

Stále zůstává prostorem otevřeným, přátelským, podporujícím setkávání, vzájemné obohacování se a sdílení.

Naše poslání definujeme takto:

1. Vytvářet podnětné prostředí pro zdravý osobnostní rozvoj všech generací, od miminek po prarodiče, v největší míře pak předškolních dětí od 0 do 7mi let.

2. Podporovat přirozené pozitivní vztahové klima v rodinách i v širší komunitě a preventivně působit proti výskytu negativních psychosociálních jevů.

3. Podporovat rodiče na rodičovské dovolené i v procesu znovuzačlenění se do pracovního života.

Prostory Jablíčkova prošly v létě 2012 celkovou rekonstrukcí.

Od února 2018 působíme v nových prostorech v Bytovém domě Malešice.

 

 

 

 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.