Příměstský tábor "Poznáváme přírodu všemi smysly"

Pondělí 30. 7. až pátek 3. 8., denně od 8 do 17 hodin.
Cena za celý týden je 2 300 Kč včetně obědů. Sourozenci za 2 100 Kč.
Dopolední i odpolední svačinky si děti nosí vlastní (v podepsaných krabičkách) - lze dát do lednice.
Na výlety s sebou v batůžku.

Registrace: https://jablickov.webooker.eu/Courses?semesterID=21212 Vyzkoušíme si zajímavé přírodovědné experimenty a hravé programy s poznáváním krás naší přírody
a životního prostředí. Přirozeným a zábavným způsobem se naučíme něco o přírodě s lektorkou Karolínou,
která učí ekologické výukové programy a programy Věda nás baví. Děti si někdy také s lektorkou Dankou
vyzkouší samy připravit zdravé svačinky. Navštívíme Zookoutek v Chuchli, kde proběhne program s krmením
zvěře, poznávačkou kožešin, paroží, per atd. Společně navštívíme též park Mirakulum. V ceně je program, veškeré vstupné, jízdné mimo Prahu a obědy. Je tedy třeba pouze vlastní svačiny
a průkazku na pražskou MHD nebo lístky. V den, kdy nepojedeme na výlet, budeme odpoledne trávit v Malešickém parku nebo na Gutovce.
O děti se budou starat lektorky Karolína Kozlovská, Barbara Čapková, Danka Sandeva a na výlety ještě Lenka Vokatá. Storno podmínky V případě odhlášení se z tábora Vám vrátíme: - 50% z uhrazené částky při zrušení do 30. 5. - 0% z uhrazené částky při zrušení později. V případě nemoci je možné se po domluvě přeregistrovat na jiný tábor, pokud bude volné místo.
V případě, že dítě onemocní v průběhu tábora, nebo bude chybět z jiného důvodu, nevzniká právo
na vrácení poměrné částky. Je to ale možné řešit individuálně (při předložení zprávy od lékaře,
vrácení 50% uhrazené částky). Pokud za sebe seženete náhradníka, vrácení 100% částky kdykoli. Obecné informace ke kurzům se na letní školičku a příměstské tábory nevztahují

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.