Studánky 2015

Otvírání studánek 20.5.2015

Ani letos nám bohužel počasí nepřálo, a akce se opět uskutečnila uvnitř v Jablíčkově. Ale i tak jsme si to moc užili! Kdo chtěl, vyrobil si svojí malou studánku, a všichni společně jsme pak zpěvem, tancem a prokázáním odvahy a statečnosti při plnění úkolů studánku očistili a otevřeli.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.