Karneval

Karneval 15.3.2014

Ani tradiční Karneval nesmí v Jablíčkově chybět. Děti v krásných maskách plnily různé zábavné úkoly a nakonec si užily i tancování. Domů si kromě zážitku odnesly i malý dáreček.

Uskutečněno za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Prahy 10.

karnekarnevv

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.