Adventní zpívání

Adventní zpívání 10.12.2013

Už podruhé v Jablíčkově vystoupil Jaroslav Krček s dalšími muzikanty z Musica Bohemica. Seznámili jsme se nejen s pro nás mnohdy zapomenutými hudebními nástroji, ale i písněmi. Společně jsme si pak zazpívali nám známé koledy. Nechyběla ochutnávka různých druhů vánočního cukroví. Domů jsme pak ocházeli příjemně naladění na blížící se Vánoce.

Uskutečněno za podpory Magistrátu hl. města Prahy.

advent

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.